Indlela yokubeka kahle ikhondomu: Ukufundisa

Indlela yokugqoka kahle ikhondomu
Ikhondomu iyindlela yokukhulelwa ephephile, ukuvikeleka okuthembekile kuphela ekutheleleni kwegciwane lesandulela ngculaza nezifo ezithathelwana ngocansi. Kodwa-ke, ikhondomu ingakwazi ukukhala noma ukuwa ngesikhathi sokuxhumana nomama - lokhu kuholela ekunciphiseni okubukhali ekusebenzeni kokubeletha. Ngokwezibalo, amakhondomu ahlaselwe ngamacala angu-2-6% kanti imbangela enkulu yegebe ukuhluleka ukuhambisana nemithetho yokusetshenziswa. Indlela yokugqoka kahle ikhondomu, ukunciphisa ingozi yokukhulelwa okungakahlelwe?

Izinkomba zokusebenzisa ikhondomu:

Ukungafani:

Izinzuzo zokusebenzisa ikhondomu:

Indlela yokusebenzisa ikhondomu ngendlela efanele

Uma ikhondomu idwenguliwe

Ngisho noma ozakwethu bekwazi ukugqoka ikhondomu bese bayisebenzisa kahle, kungabhidliza. Kulokhu, ngemuva kwezinsuku ezingu-30, hlola i-chlamydosis, i-trichomoniasis, i-gonorrhea, i-syphilis, emva kwezinyanga ezingu-3-ukudlulisa ukuhlolwa kwe-hepatitis C / V ne-HIV. Uma omunye wabalingani enesandulela ngculaza, lo mbhangqwana kufanele uxhumane neSikhungo Sokuvimbela Ingculazi sokuvikela ukuvimbela i-HIV emva kokubambisana.