Inyoka ingaphupha ngani ngokuchazwa kwephupho?

Ukuchazwa kwamaphupho lapho wabona khona inyoka.
Njengoba inyoka ibhekwa njengophawu lokuhlakanipha phakathi kwezizwe eziningi, umuntu kufanele alindele okuthile okubalulekile ekubukeni kwalesi silwane ephusheni. Uma ubheka ebhukwini lethu lephupho, ungakwazi ukulungisa kahle umbono wakho ebusuku, ukukhumbula imininingwane yayo kusengaphambili.

Inyoka iphupha ngani?

Ungakhathaleli nje kuphela ubuhlungu bezinyoka ezibonwe ephusheni, kodwa nasembala walo.

Funda ngalokho amaxoxo aphupha ngakho lapha .

Kuzokwenzekani uma inyoka iphupha ngamanzi?

Ngokusho kokuhumusha, inyoka yamanzi ibonisa ulwazi lwangasese. Umuntu obonile iphupho elinjalo angenza ukutholakala okuphawulekayo futhi athole udumo lomhlaba. Kodwa kukhona ezinye, ukuhumusha okuqondile kakhulu.

Umbala wesilwane

Ukuchaza kahle iphupho lapho ubona izinyoka ezinemibala, kungasiza ukuvimbela izingozi noma ukuthatha izinyathelo zokunqoba izinkinga zokuphila ezizayo.

Ngokuvamile, ukuhumusha okuningi ukuphupha kuthatha amaphupho avamile mayelana nezinyoka njengamahlumela ezishintshayo empilweni. Umphuphi angakwazi ukuthola ifa elimangalisayo ngokuzumayo noma ukuthuthukisa isimo sakhe somphakathi. Kodwa ngenxa yalokhu, amaphupho kumele afike ngokujwayelekile.