Ukuchazwa kwamaphupho: Iphupho lamazambane liphikisana?

Amaphupho asho ukuthini ngamazambane? Ukuchazwa kwamaphupho ngamazambane
Ezincwadini ezahlukene zokuphupha, ukuchazwa kwephupho ngamazambane kuzoba okuhlukile, kepha bonke bayavuma ukuthi amaphupho amazambane, okokuqala, ahlobene nokuzuza ngokwethembeka noma inzuzo evela emsebenzini oqotho.

Kunamaphupho amaningana ayisisekelo mayelana namazambane

Sizohlukana ngalunye ngokwehlukana, ngoba ngezinye izikhathi ngisho namaphupho amabili afanayo afana nawo angaba ahluke ngokuphelele. Futhi-ke, uma:

Ekuphetheni, siyaqaphela ukuthi amaphupho amazambane ezimweni eziningi kufanele abhekiswe ekutholeni izinzuzo noma izinto zokuziphatha. Noma kunjalo, amazambane ngokwawo kusho umsebenzi okufanele usetshenziswe ukuze kufinyelelwe imigomo. Kwamancane amacala achaziwe ngenhla, lokhu kungasho zonke izinhlobo zobunzima ozobhekana nazo. Kodwa ungavumi ukwesaba, kungcono ukuhlaziya ngokucophelela ukuthi kungaba yiziphi izinkinga futhi ungabuyiseli lolu daba ekulahlekelweni nasezempilo.