Ukuchazwa kwamaphupho: Kungani iphupho lengwenya

Yini engabangela iphupho lapho ubona ingwenya
Ukwesaba, ukudideka, ukuphelelwa yithemba, isifiso sokubalekela - mayelana nemicabango enjalo oyomvakashelayo, kwenzeka ukuba uhlangane nengwenya yangempela, inzalo eyiseduze yama-dinosaurs ezinsalela. Ukungazi kahle kwethu, usebenzisa umfanekiso wengwenya, uzama ukudlulisa isixwayiso mayelana nengozi engase ihambe phezu kwakho ngokushesha.

Ingwenya iphupha ngani ngowesifazane?

Uma sifika, kuyacaca ukuthi ingwenya ibonisa ukuhlakanipha, intukuthelo, ukungabi nabungane. Okubi kakhulu ngalokhu ukuthi konke lokhu kuzovela kubantu obecabanga ukuthi bangabangani. Sincoma ukuthi uhlolisise abantu abakuzungezile, ukuze ungaphumeleli.

Ngakho uma uphupha ngwenya, qaphela kakhulu esikhathini esizayo esiseduze. Bheka nxazonke, ungacabangi okubi ngawe. Uma ungayinaki iphupho, ungahlupheka ngenxa yokungakhathaleli kwakho.