Ukuphupha kwemilenze enomuncu

Yini exwayisa ngephupho lapho ubona imilenze enomuncu? Ukuhumusha
Izincazelo eziningi zephupho ziphatha iphupho mayelana nemilenze enomuncu njengophawu lokuphila kahle kwezezimali kanye nesimo sezimali esizinzile, kodwa ukuze incazelo isiphelele, kubalulekile ukukhumbula ngokucophelela yonke imininingwane yesakhiwo nokubonakala kwezinyawo. Njengoba kunemibono eminingi engacabangi mayelana nemibono yasebusuku, kufanele sikhulume kabanzi ngalokhu.

Iyini imilenze enomuncu ibukeka sengathi?

Umbala wezinwele ephusheni

Shabula izinwele zakho ezinyaweni zakho

Emasikweni asendulo, ukuqeda izinwele (ngisho nokunqunywa kwezinwele) kwakubhekwa njengesibonakaliso esibi. Ngalezo zinsuku, abantu bakholelwa ukuthi kwakuyizinwele lapho wonke amandla omuntu efihliwe khona nokuthi emva kokugcoba, wayenqatshelwe ukuvikelwa.